Palmira Plus Güzellik Salonu

(plazma enerjisi = iyonize atmosferik gaz = maddenin 4. hali), elektrik bağlantısı olmayan, tamamen kablosuz bir cihazdır.

Bu cihaz, havada bulunan gazları iyonize ederken, hedef dokuya doğru ince bir ark üretir.

Cihazın ucu, çok yüksek sıcaklıklarda bir elektriksel ark üretir ve cihaz deri yüzeyine belirli bir uzaklığa geldiğinde bu ark atmosferik gazları iyonize hale geçirerek bir patlama enerjisi (plazma enerjisi) ortaya çıkarır. Ortaya çıkan enerji cildin en üst katmanındaki  keratinosit dediğimiz hücreleri  süblimleştirir ( yani katı doku ısıtıldığında normalde önce sıvı sonra gaz haline dönşür, sublimleşmede katı doku direkt gaz hale geçer).

Tedavi edilen dokular süblime olurken  istenmeyen ısının çevre dokulara ve cilt altı katmana (subkutan yağlı doku)  iletilmesi önlenir.

Böylece atmosferik gazlar iyonize hale geçerken ortaya çıkan plazma enerjisi sadece cihazın gördüğü milimetrik alanda kalır çevre dokular bu olaydan etkilenmezler.

Aynı noktada yaklaşık 200-300 nanometre (milimetrenin miyonda biri) derinliğe ulaşıtığı için  işlem oldukça güvenlidir.

Ameliyatsız, kansız, dikişsiz, izsiz tedavi olanağı sağlar.

Estetik ve kozmetik açıdan oldukça güzel sonuçlar alınmasına imkan tanır.